Na temelju članka 28. st.5 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, privremeni je ravnatelj donio 15. rujna 2020. godine je Kurikulum Glazbene škole Ladislav Račić.

 Preuzmite Kurikulum