Četverogodišnji program srednje škole za redovne i odrasle učenike. Učenici se u ovaj program mogu upisati nakon položenog prijamnog ispita.

Redovni učenici upisuju prvi razred programa srednje škole za popularnu i jazz glazbu s najviše 17 godina starosti. Oni mogu odabrati program u cijelosti s općeobrazovnim predmetima koje pohađaju u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna ili samo stručni dio predmeta ukoliko pohađaju neku drugu četverogodišnju srednju školu.

Odrasli polaznici upisuju prvi razred programa srednje škole za popularnu i jazz glazbu ako imaju 18 i više godina starosti. Budući da su do tada završili neku srednju školu, njihovo se školovanje vodi kao prekvalifikacija. Nakon upisa izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Plan i program srednje škole za popularnu i jazz glazbu rezultat je sinteze određenih postignuća tradicionalne glazbene pedagogije i sastavnica popularnih glazbenih stilova i pravaca dvadesetog stoljeća. Kako je popularna glazba odredila nove zahtjeve i standarde u teorijskom i praktičnom pristupu glazbi te revalorizirala uvriježena načela i mjerila, uobičajeni programi glazbenih škola značajnim dijelom nisu primjenjivi u obrazovanju i usavršavanju mladih glazbenika. 

Izvođači popularne glazbe često započinju svoje obrazovanje u kasnijoj dobi od redovnih učenika glazbenih škola i stječu ga nerijetko privatnom podukom, tečajevima i samostalnim radom. Da bi se i njima omogućio nastavak školovanja zajedno s redovnim učenicima, kandidati za upis u srednju školu za popularnu i jazz glazbu mogu biti stariji od 17 godina, a svi se upisuju nakon uspješno položenog prijamnog ispita. 

Odgojni i obrazovni cilj srednje škole za popularnu i jazz glazbu je stvaranje profesionalnih kadrova za potrebe glazbene produkcije te pripremanje učenika za nastavak školovanja na visokoškolskoj glazbenoj ustanovi.

Više o upisima pogledajte ovdje.