U osnovnu se glazbenu školu za klasičnu glazbu mogu u pravilu upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina. U slijedeću ćemo školsku godinu, 2022./2023., upisivati samo u glavne instrumente klavir i gitara. Za kandidate od 5 do 7 godina škola organizira glazbeni vrtić jednom tjedno 60 minuta u skupnom obliku nastave. Za upis nije potrebno proći audiciju.

Školovanje za redovne učenike u osnovnoj glazbenoj školi traje 6 godina. Obrazovanje se izvodi po nastavnom planu i programu Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta. Nastava instrumenta je pojedinačna, a nastava teoretskih predmeta (solfeggia i teorije glazbe) je skupna. Na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu.
Glazbena škola Ladislav Račić je neprofitna privatna ustanova koja je dobila dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 6. kolovoza 2014. godine, klasa: UP/I-602-01/14-01/00002, ur.broj: 533-25-14-0006.

NASTAVNI PLAN - OSNOVNA ŠKOLA

Glazbeni vrtić - jednom tjedno 60' (dob učenika od 5 do 7 godina)

 

NASTAVNI PREDMET

RAZRED

OBVEZNI PREDMETI

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Temeljni predmet struke

2(30')

2(30')

2(30')

2

2

2

Solfeggio

2

2

2

2

2

2

Skupno muziciranje

   

2(60')

2(60')

2(60')

2(60')

IZBORNI PREDMETI

 

Klavir - obvezno

         

1(30')

Organizacija nastave

Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir kao izborni predmet koji traje 30 minuta, a za skupno muziciranje - zbor ili orkestar - 60 minuta.
Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.
Učenici violine, viole, violončela i kontrabasa pohađaju nastavu orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.

Koncerti i natjecanja

Sastavni dio djelatnosti naše škole je i njegovanje prvih nastupa učenika.

Preuzmite - Nastavni plan i program za osnovne glazbene i plesne škole

Školarina

Cijena nastave 1. razreda je 13 000 kn.

Prilikom prijave i upisa plaća se upisnina u iznosu od 500 kn koja se smatra predujmom školarine.

Ostatak školarine plaća se unaprijed u dva jednaka dijela, na početku školske godine i krajem siječnja. Uplate mogu biti internet bankarstvom i gotovinom uz 5% popusta ili karticom do 5 rata.