U prvom razredu učenici se upoznavaju s glazbalom i tehnikom sviranja što obuhvaća pravilno disanje, stav pri sviranju, postav usnica, nastup tona, glissando, artikulaciju, dinamiku i ovladavanje tablaturom. Učenici savladavaju čitanje i reprodukciju notnog teksta već postojećih glazbenih primjera iz klasične, pop/rock, blues i jazz literature. Učenici drugog razreda se upoznavaju s harmonijama, ljestvicama, ritamskim figurama i naglascima specifičnim za određene glazbene stilove. Posebno osmišljenim vježbama, uz harmonijsku pratnju, razvijaju kontrolu intonacije, dinamike te unapređuju vještine fraziranja koje mogu upotrijebiti i na skladbe po vlastitom izboru. U trećem razredu s učenicima se izrađuju vježbe potrebne za daljnji razvoj tehnike sviranja. Također se uče transkripciji glazbene fraze u zadane tonalitete, lip – tehnici za postizanje vibrata te artikulaciji dvostrukog i trostrukog jezika te sviranju bez jezika preko alikvotnih tonova. U četvrtom razredu se radi na nadogradnji svih vještina kojima su učenici ovladali u prethodnim razredima. Uči se zajedničkom sviranju brass chorusa u raznim glazbenim stilovima. S učenicima se obrađuju jazz standardi i otkrivaju tajne solo improvizacije.