Na početku tečaja polaznici se upoznavaju s fizikalnim značajkama zvuka, osnovama elektroakustike i akustikom prostora. Nakon usvajanja ovih temeljnih znanja, slijedi upoznavanje s vrstama mikrofona, njihovim osnovnim karakteristikama i namjenom. Polaznici zatim prelaze na rad s analognim i digitalnim tonskim pultom, proučavaju njihove značajke, vrste signala i usmjeravanje signala u pultu. U drugom dijelu tečaja polaznici uče o primjeni tonfrekvencijskih uređaja za obradu signala (kompresor, gate, equalizer, efekti…), te o ozvučavanju glazbala prema njihovim posebnostima s obzirom na vrstu izvođene glazbe. Nakon toga slijedi višekanalno snimanje na različite vrste analognih i digitalnih medija. Tijekom tečaja učenici upoznavaju različite računalne programe za snimanje i obradu zvuka (Pro Tools, Cubase…), primjenu MIDI-ja, te miksanje višekanalne snimke prema namjeni (nosač zvuka, televizija, film). Tečaj traje jedan semestar, a nastava je organizirana u pravilu jednom tjedno u trajanju dva puna sata (ukupno 34 sata) i 17 sati praktične nastave.