Usporedno s nastavom glavnog predmeta, učenici pohađaju od trećeg razreda jednom tjedno i skupnu nastavu solfeggia. Svrha je predmeta solfeggio razvijanje i usavršavanje vještina, te stjecanje znanja kojima se učenike osposobljava za uspostavu i razvoj svjesnog i postupno sve cjelovitijeg i složenijeg odnosa prema glazbi, a omogućuje i njezinu vokalnu izvedbu i zamišljanje. Zamišljanje se glazbe temelji na prepoznavanju simbolike notnoga zapisa, ili se svjesno pokreće kao kreativan umni proces, da bi, opet zahvaljujući solfeggiu, zamišljena glazba postala znak (nota, notni tekst) ili zvuk (glazbena improvizacija). Sadržaj se nastavnog predmeta solfeggio ostvaruje prožimanjem i kombiniranjem sadržaja pet različitih područja, a to su: notografija, ritam, diktat, pjevanje i teorija. U notografiji se upoznaje i svladava suvremeno notno pismo, te razne znakove i oznake koji omogućuju izvedbu glazbe prema zapisu. U području ritma upoznaje se glazbena metrika i ritam. Diktat može biti ritamski, melodijski i melodijsko-ritamski, jednoglasan ili višeglasan. Učenici prema diktatu pišu (pismeni diktat) ili izgovaraju/pjevaju prepoznato (usmeni diktat). U usmeni diktat uvrštava se i prepoznavanje svih mogućih glazbenih pojava nevezanih uz određeno trajanje. U području nazvanom pjevanje podrazumijeva se vještina izvedbe notnoga teksta čitanjem (tzv. parlato) i pjevanjem. U području glazbene teorije tumače se glazbeni pojmovi i pojave na koje učenici nailaze tijekom bavljenja glazbom. Tu se proučava glazba kojom stječu vještinu sviranja glazbala, zatim ona, koja se iz obrazovnih razloga uvodi u nastavu predmeta solfeggio, i sva druga glazba iz učenikova okruženja, prema kojoj pokazuje zanimanje.