Skupno se muziciranje ostvaruje u radu vokalno instrumentalnih sastava i pjevačkog zbora. Pjevači pohađaju zbor od trećeg razreda, a instrumentalisti uče skupno muzicirati od četvrtog razreda. Nastavu skupnog muziciranja učenici pohađaju jednom tjedno. Izvođenjem skladbi različitih stilova učenik primjenjuje i utvrđuje usvojena znanja i vještine, razvija sposobnost muziciranja u skupini i proširuje repertoar.Tako uči izvoditi najpoznatija i najvrednija ostvarenja s područja popularne glazbe, razvija osjećaj za ritam, mjeru, akordičku pratnju, periodičnost i glazbeni oblik i razvija sposobnost glazbenog pamćenja. Isto tako, usvaja naviku slušanja drugih glazbenika u skupini i usklađivanja muziciranja s njima, vježba improvizaciju i razvija kreativnost te utvrđuje stilske postupke pojedinih pravaca popularne glazbe.