U prvom se razredu učenici upoznaju s glazbalom, djelovima i slaganjem te tabulaturom instrumenta. Oni uvježbavaju stav pri sviranju, položaj usnika u ustima, pravilnu postavu usnih mišića (ambažura), disanje dijafragmom, puhanje u instrument, izvedbu cijelog opsega saksofona u tonovima C- dura, legato sviranje i uporabu jezika pri sviranju. Gradivo drugog razreda uključuje između ostalog prepoznavanje, čitanje i izvođenje notnog zapisa u čitavom opsegu glazbala te vježbanje sviranja s lista notnih primjera od osam taktova u polovinkama i četvrtinkama. Uz to, učenici vježbaju transponiranje već obrađenih skladbi u poznate tonalitete. U trećem razredu učenici vježbaju vibrato, blues i rock figure i oblikuju jednostavne melodijske varijacije na zadanu harmonijsku pratnju popularnih skladbi iz literature. Također rade transkripcije i izvedbu poznatih melodija po vlastitom izboru s analizom tempa, fraziranja i artikulacije. Učenici viših razreda dalje istražuju mogućnosti saksofona, usavršavaju osnovne vrste tehnika iz trećeg razreda, izvode bending i gliss, različite brass figure i razvijaju vještinu improvizacije s uporabom blues figura i jazz paterna.