Osnova svakog napjeva je pomno odabran ili napisan tekst. Prosječan slušatelj usvaja tekst popularnih skladbi prije nego glazbu, a često u početku slabo zamjećuje umjetničke kvalitete pojedinih izvođača ili aranžmana. Zato je potrebno pisanju teksta pristupiti s velikom pažnjom, bilo da se radi o tekstu za široku publiku ili o stihovima s kojima će mladi autor uspješno izraziti svoje osjećaje i razmišljanja. Značajan je dio tog autorskog rada vezan uz poznavanje jezika i versifikacije i stoga je potrebno ponoviti neke općeobrazovne sadržaje te usvojiti potrebna znanja i vještine. Tečaj je organiziran u skupnom obliku nastave, traje 17 tjedana i pohađa se jednom tjedno 90 minuta.