U šestom razredu učenici pohađaju jednom tjedno skupnu nastavu harmonije. Svrha je predmeta osnova harmonije osposobiti učenike za spoznaju i razumijevanje harmonijske dimenzije glazbenih djela. Uz usvajanje znanja koja su sadržaj ovoga predmeta, učenike treba poticati na prakticiranje harmonije na klavijaturnim i drugim glazbalima, prema blues-shemama, drugim harmonijskim progresijama ili u obliku vlastite harmonijske improvizacije, kao i na spontanu harmonizaciju poznatih napjeva ili popularnih melodija. Sadržaj je nastavnog predmeta osnova harmonije normativno znanje o građi, postavi, nizanju i spajanju akorda, te o njihovim međusobnim odnosima. On je nastao na temelju proučavanja umjetničke i popularne glazbe koje su predstavljene posebno odabranim uzorcima. Dijelimo ga na tri područja: dijatonika, kromatika i enharmonijske pojave.