Učenici prvog razreda uče osvijestiti optimalno opušten položaj tijela i ruku za glasovirom, prepoznati, pročitati i izvesti notni zapis u velikoj, maloj, 1. i 2. oktavi i primijeniti odgovarajuću vrstu izvedbe (portato, legato ili staccato) na pojedinu melodijsku liniju. Od samog se početka usvajaju raznovrsne skladbe s područja klasične i popularne glazbe razvijajući kod učenika glazbenu pismenost u G i F ključu. Nakon toga učenici upoznaju uporabu desnog i lijevog pedala te izvode notni zapisi u dubokoj, pradubokoj, 3. i 4. oktavi, sviraju polifone i homofone skladbe, upoznaju izvedbu glasovirske pratnje po simbolima akorada te sviraju jednostavne blues kompozicije i po sluhu. Osim razvitka i utvrđivanja glasovirske tehnike, učenici viših razreda proširuju repertoar izvođenja klasične i popularne glazbe, sviraju po simbolima akorada i po sluhu te upoznaju blues improvizaciju. U višim razredima učenici glasovira ostvaruju pravilan odnos melodije i pratnje u različitim vrstama homofonog sloga, pravilno izvode imitacije u preporučenoj literaturi, rade na uočavanju i vođenju dionica, usavršavaju izvedbu ukrasa i korištenja pedala. Tada se značajno osamostaljuju u sviranju raznovrsnih skladbi po notama i sluhu te razvijaju improvizaciju.

Upišite nastavu na daljinu umjesto pohađanja u učionici! Ona obuhvaća gradivo prve godine učenja kojeg možete svladati u online tečaju s tutorom, bez tutora ili putem skype nastave. Više o tome saznajte slijedeći link.