Učenici mogu birati u prvom razredu pojedinačnu ili skupnu nastavu. Skupna se nastava izvodi jednom tjedno u manjim skupinama. U prvom razredu učenici upoznaju vrste gitara, njezine sastavne dijelove, zvukovne boje i ugađanje. Nastavno gradivo obuhvaća sviranje klasičnom tehnikom desne s naslonom (apojando) i bez naslona (tirando) te trzalicom pri sviranju melodijskih linija, riffova i akorda. Osim velikog broja skladbi popularne glazbe, učenici uče svirati jednostavne melodije trzalicom i manje zahtjevne klasične skladbe. Nakon toga, učenici upoznaju električnu gitaru i pojačalo te izvode razne akordičke pratnje, riffove i odabrana rock i blues sola. Osim izvođenja skladbi iz notnog zapisa i tabulatura, učenici uče svirati po sluhu i osnove blues improvizacije. Osim daljeg proširivanja repertoara popularnih i klasičnih skladbi, učenici četvrtog razreda gitare dalje usavršavaju raznovrsne tehnike kako bi izvodili zahtjevna transkribirana ili improvizirana sola. Tu se susreću sa skladbama i solima najpoznatijih izvođača rock i popularne glazbe. U petom i šestom se razredu učenici susreću s elektroakustičkim efektima boje tona, tappingom, arpeggiom i temeljnim značajkama jazz glazbe. Tijekom ovog razreda učenici usavršavaju usvojena znanja i vještine i pripremaju se za samostalni rad.

Upišite nastavu na daljinu umjesto pohađanja u učionici! Ona obuhvaća gradivo prve godine učenja kojeg možete svladati u online tečaju s tutorom, bez tutora ili putem skype nastave. Više o tome saznajte slijedeći link.