Budući polaznici koji su na različite načine usvojili određena znanja i vještine i pjevači trebaju unaprijed po vlastitom odabiru pripremiti tri skladbe različitog karaktera koje mogu s lakoćom izvesti u cijelosti. Na audiciji će se odrediti obrazovni program, razina obrazovanja, način izvođenja nastave i eventualno nastavnik koji će izvoditi nastavu prema želji kandidata. Prije dolaska na audiciju potrebno se prijaviti preko portala polaznika.

Rezultat audicije utvrđuje se prema najslabije razvijenom području usvojenih znanja i vještina. Od kandidata za upis u program pjevanja traži se odličan sluh, zdrav vokalni instrument. 

Audicija za polaznike s predznanjem i pjevače održat će se prema kalendaru rada.