VREMENIK IZVEDBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Ljetni rok

21.-31. listopada 2021.    Izbor teme (programa) za završni rad
tijekom školske godine    Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora (nastavnika struke)
do 1. travnja 2022.    Prijava obrane završnog rada - ljetni rok
19. lipnja 2022.    Obrana završnog rada (učenici gitare, bubnjeva i udaraljki i glasovira)
30. lipnja 2022.    Uručivanje Svjedodžbi o završnom radu

Jesenski rok

do 10. srpnja 2022.    Prijava Obrane završnog rada - jesenski rok
30. kolovoza 2022.    Obrana završnog rada - jesenski rok
10. rujna 2022.    Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

Zimski rok

do 30. studenog 2022.    Prijava Obrane završnog rada - zimski rok
do 6. veljače 2023.    Obrana završnog rada - zimski rok
18. ožujka 2023.    Uručivanje svjedodžbi o završnom radu