VREMENIK IZVEDBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Ljetni rok

21.-31. listopada 2020. Izbor teme (programa) za završni rad
tijekom školske godine Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora (nastavnika struke)
do 1. travnja 2021. Prijava obrane završnog rada - ljetni rok
13. lipnja 2021. Obrana završnog rada (učenici gitare, bubnjeva i udaraljki i glasovira)
30. lipnja 2021. Uručivanje Svjedodžbi o završnom radu

Jesenski rok

do 10. srpnja 2021. Prijava Obrane završnog rada - jesenski rok
28. kolovoza 2021. Obrana završnog rada - jesenski rok
10. rujna 2021. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

Zimski rok

do 30. studenog 2021. Prijava Obrane završnog rada - zimski rok
do 28. veljače 2022. Obrana završnog rada - zimski rok
7. ožujka 2022. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu